Algemene voorwaarden

 
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Bij niet tijdig geannuleerde/vergeten afspraken  zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen voor het tarief van de afgesproken behandeling.
 • Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. 
 • Bij de intake wordt, indien nodig, met uw tostemming, naar uw persoonlijke en medische gegevens gevraagd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform onze Privacyverklaring/ GDPR/AVG wet (zie webpagina) behandeld. 
 • De client is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. 
 • Bij wijzigingen in de situatie van de client is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven. 
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan ons verstrekt wordt zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt. 
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
 • Een Bonflex kadobon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de bon vermeld staat en is geldig tot één jaar na afgifte. 
 • Hoewel wij bij onze massages de gebruikte massage-oliën verwijderen, is het niet uitgesloten dat er olie op uw kleding terechtkomt. Bonflex is hiervoor niet aansprakelijk. Wij adviseren u dan ook om bij onze behandelingen “oude” kleding te dragen.  
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld, of “stil” te zijn tijdens een behandeling.
 • Voor aanvang van een massage dient u zorg te dragen voor algehele hygiëne van uw lichaam. 
 • Bij Bonflex Massagepraktijk worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kunnen wij afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts/specialist. 
 • Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen, dan kan de masseur u vragen om met uw arts of fysiotherapeut te overleggen of een massage toegepast mag worden tijdens de behandelperiode (zie op deze site ook onder “contra-indicaties”).
 • U kunt bij ons pinnen, contant betalen of via een factuur betalen.
 • Er worden geen erotische en of seksuele massages uitgevoerd.
 • Bij massages en/of behandelingen bij u thuis of op kantoor behoudt Bonflex zich het recht om ter plaatse de afgesproken massage of behandeling te weigeren of te onderbreken.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massagepraktijk Bonflex niet aansprakelijk zal stellen voor bij – en nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is. 
 • Het Privacyreglement is van toepassing. Zie pagina op deze site.
 • Massagepraktijk Bonflex staat geregistreerd bij het NIBIG en voldoet aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Derhalve hebben we een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.